Administratieve dienstverlening

De administratie vormt de basis voor vrijwel alle financiële rapportages en de daarop volgende beslissingen die u neemt. Denk hierbij aan managementrapportages, BTW-aangiften BTW,  jaarrekeningen en investeringsbeslissingen.

Omdat uw financiële administratie de basis vormt voor al deze zaken, is het van het grootste belang dat deze correct, up-to-date en conform de geldende wet- en regelgeving is.
Meer! ondersteunt u bij de keuze, inrichting en optimalisatie van uw administratieve software en de daarbij behorende bedrijfsprocessen.

Daarnaast biedt Meer! u de mogelijkheid uw financiële administratie geheel of gedeeltelijk aan ons uit te besteden. Op die manier bent u ervan verzekerd dat uw administratie correct wordt geboekt en dat de diverse rapportages, zoals de BTW-aangifte en de jaarrekening, op een efficiënte wijze gemaakt kunnen worden. Ook kunnen wij u voorzien van periodieke managementrapportages.

Heeft u liever dat de werkzaamheden op uw eigen locatie worden uitgevoerd? Geen enkel probleem. Onze administrateurs beschikken over veel kennis en ervaring op het gebied van administratie, processen en software. Hierdoor kunnen wij u op administratief gebied volledig ontzorgen.

Wij kunnen deze werkzaamheden zowel structureel als op interimbasis voor u verzorgen.

Indien u meer wilt weten over onze diverse administratieve diensten, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Patrick Visser.