Zonder begeleiding of toezicht geen aftrek scholingskosten

22 augustus 2019

Zelfstudie

SchoolVormen van zelfstudie waarbij geen sprake is van een leertraject, leiden dan ook niet tot aftrek van kosten. Hiervoor is ten minste enige vorm van begeleiding of toezicht vereist. Dit besliste de Hoge Raad onlangs in een zaak waarbij een belastingplichtige studie en onderzoek deed naar cybercrime.

Opnieuw proberen

De betreffende belastingplichtige had twee jaar eerder ook al soortgelijke kosten in aftrek proberen te brengen. Dit was toen om dezelfde reden door de inspecteur en de rechter geweigerd.

Verwerving van inkomen

Scholingskosten zijn alleen aftrekbaar als ze gemaakt worden om hiermee een inkomen te verdienen.
Bovendien zijn scholingskosten in aftrek beperkt, als ze al aftrekbaar zijn. Dit geldt voor lesgeld, cursusgeld, collegegeld en sommige examengelden. Ook door de school verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen komen in aanmerking.

Drempelbedrag

Zijn scholingskosten wel aftrekbaar, dan geldt er ook een drempelbedrag van € 250. Alleen het meerdere aan kosten is aftrekbaar. Buiten de standaard studieperiode geldt tevens een maximum van € 15.000.

Bron: SRA