Wanneer kunt u een beroep doen op de legessanctie?

10 september 2020

Bestemmingsplan

BouwIn een bestemmingsplan legt de gemeente vast welke gebieden in de gemeente voor welke taken bestemd zijn. Denk aan recreatie, wonen of industrie. Afwijken van een bestemmingsplan kan slechts onder voorwaarden.

Herzien of verlengen

Een bestemmingsplan moet actueel blijven en dus is wettelijk vastgelegd dat een bestemmingsplan iedere tien jaar moet worden herzien. Is herziening niet nodig, dan moet het bestemmingsplan worden verlengd.

Legessanctie

Is een bestemmingsplan niet tijdig herzien of verlengd, dan dreigt een legessanctie. Dit betekent dat een gemeente dan voor werkzaamheden ten aanzien van het bestemmingsplan geen leges meer kan heffen. De legessanctie is in 2018 echter gewijzigd.

www.ruimtelijkeplannen.nl

Vanaf 1 juli 2018 kunnen gemeentes hun bestemmingsplannen publiceren op de site www.ruimtelijkeplannen.nl. Is dit gebeurd, dan komt de legessanctie te vervallen. Alleen voor bestemmingsplannen die niet op de site staan, blijft de legessanctie nog van kracht.

Leges voor omgevingsvergunning?

Onlangs bracht een belastingplichtige een zaak voor de rechter, omdat hij leges had moeten betalen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van een schutting. Omdat het bestemmingsplan niet tijdig was herzien of verlengd, wilde de man zich beroepen op de legessanctie. Omdat het betreffende bestemmingsplan was terug te vinden op bovengenoemde site, ging die vlieger niet op. De legesheffing bleef dan ook in stand.

Bron: SRA