Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen

3 april 2020

Meerdere belastingen

GlazenUitstel was al mogelijk voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Daar komen bij: de kansspelbelasting, de accijnzen, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, de assurantiebelasting, de verhuurderheffing, de energiebelasting en andere milieubelastingen. Ook geldt dit voorvergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Eén uitstelverzoek

Voor uitstel van betaling van deze belastingen hoeft slechts één uitstelverzoek te worden ingediend. Het uitstel geldt dan niet alleen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de drie daarop volgende maanden bijkomen.

Tot 19 juni

Voor alle genoemde belastingen geldt het versoepelde uitstelbeleid tot in ieder geval 19 juni 2020. Het digitale uitstelformulier wordt de komende dagen zodanig aangepast dat ook de nieuwe maatregelen hierin komen.

Let op! Ondernemers dienen wel op tijd aangifte te doen, want ze kunnen pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een aanslag of naheffingsaanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen.

Energiebelasting

Voor de energiebelasting is een aparte regeling getroffen. Daardoor levert het uitstel ook voordeel op voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen, zoals de sierteelt.

Langer uitstel mogelijk

Als uitstel voor drie maanden onvoldoende is, kunnen ondernemers ook voor een langere periode uitstel vragen. Ondernemers met een belastingschuld van minder dan € 20.000 kunnen langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzet of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.

Let op! Bij een hogere belastingschuld is een verklaring nodig van een derde deskundige, zoals een accountant. De exacte eisen hiervoor worden nog bekend gemaakt.

G-rekening

Bedrijven die een G-rekening gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken om het tegoed op deze rekening te deblokkeren. Zo kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen ze op deze manier dezelfde voordelen als ondernemers zonder G-rekening.

Heeft u vragen over de versoepelde regeling inzake uitstel van belastingen, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA