Verschuldigde rente aan dga is winstuitdeling

6 september 2021

Bv berekent geen rente

WinstIn de betreffende zaak had een dga bij zijn bv een rekeningcourant afgesloten van meer dan € 3.000.000. Hierover was hij volgens afspraak 5% rente verschuldigd, maar de bv bracht deze nooit in rekening. De inspecteur berekende de verschuldigde rente op ruim € 330.000 over een periode van twee jaren en legde een aanslag op wegens winstuitdeling.

Eis: dubbele bewustheid

Volgens de rechter moesten zowel de dga als de bv zich ervan bewust zijn geweest dat de dga bevoordeeld werd door geen rente te berekenen. Deze eis van dubbele bewustheid betekende dat er terecht aanslagen vanwege een voordeel uit aanmerkelijk belang waren opgelegd.

Wanneer geen rente rekenen?

De fiscus gaat ermee akkoord dat er geen rente wordt berekend als het een rekeningcourantschuld betreft met een maximum van € 17.500. Via een rekeningcourant gebruikt u financiën van de bv voor bepaalde privé-uitgaven, die u even later weer aflost. Schiet u in de loop van het jaar over het maximum van € 17.500 heen, dan moet over het hele jaar wel rente worden berekend.

Let op! Over een normale lening onder dit bedrag moet wel gewoon rente worden berekend.

Heeft u vragen over leningen bij uw eigen bv, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA