Verlengen bijzonder uitstel betalen belasting vanaf 29 juni ook online

19 juni 2020

Uitstel van betaling

PortemonneeBijzonder uitstel van betaling van belastingschulden is een van de middelen waarmee het kabinet ondernemers tegemoetkomt vanwege de coronacrisis. Dit kon vanaf 16 maart worden aangevraagd en wordt dan automatisch verleend voor een periode van drie maanden.

Online aanvragen

Online bijzonder uitstel van betaling verlengen kan naar verwachting vanaf 29 juni. Tot die tijd kunt u het uitstel ook schriftelijk verlengen.

Uitstel loopt eerder af?

U kunt het online-formulier ook gebruiken wanneer uw uitstel vóór 29 juni 2020 afloopt. Tot die tijd kunt u uiteraard ook schriftelijk dit uitstel aanvragen.

Belastingschuld meer dan € 20.000?

Is de schuld waarvoor u het uitstel wilt verlengen € 20.000 of meer, dan dient u extra informatie aan te leveren waaruit blijkt dat uw betalingsproblemen met name veroorzaakt zijn door de coronacrisis. Ook dient u een verklaring van een derde-deskundige mee te sturen die niet bij u in dienst is. Dit kan bijvoorbeeld een accountant zijn.

Geen dividend

Bij uitstel vanaf € 20.000 mag u ook geen dividend uitkeren, eigen aandelen inkopen en aan bestuur en directie geen bonussen of winstuitdelingen doen tot de jaarrekening van 2020 is vastgesteld.

Bron: SRA