Verhuurde onderneming geruisloos doorschuiven?

15 april 2021

Voorwaarden

MobielGeruisloos doorschuiven van een verhuurde onderneming is onder voorwaarden mogelijk. Dit is onlangs nog bevestigd in een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. Vereist is wel dat er nog steeds sprake is van een (mede) voor rekening en risico van de verhuurder gedreven onderneming.

Feiten en omstandigheden

Of hiervan sprake is, zal afhangen van de feiten en omstandigheden. In de betreffende zaak werd een tankstation met shop en carwash verhuurd. De verhuurder wilde zijn bedrijf geruisloos omzetten in een bv, maar de rechter vond dat de verhuurder zelf geen onderneming meer dreef.

Investeringen

Uit de feiten bleek namelijk dat de verhuurder nauwelijks meer aan de verbintenissen met betrekking tot zijn verhuurde tankstation verbonden was en hier ook nauwelijks meer in investeerde. Hij betaalde nog slechts enkele kosten, zoals de huur van de grond voor de plaats van de opslagtank voor lpg, het eigenaarsgedeelte van de ozb en enkele verzekeringen. 

Groot onderhoud

Formeel kwamen ook de kosten van groot onderhoud van de gebouwen voor zijn rekening. Hiervan was echter al jaren geen sprake meer, omdat dit onderhoud vóór de verhuur al was gepleegd. De rechter was alles afwegende dan ook van mening dat de verhuurder geen onderneming meer dreef en hij zijn eenmanszaak niet geruisloos kon omzetten in een bv.

Heeft u vragen over de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA