Veel winst ene jaar en weinig winst andere jaar?

19 maart 2019

Wanneer middeling?

WeegschaalMiddeling is lucratief bij sterk wisselende inkomsten in box 1, bijvoorbeeld bij een variërende winst. Bij middeling wordt de verschuldigde belasting berekend alsof de inkomsten over drie achtereenvolgende jaren gelijkmatig zijn verkregen. Op deze manier is minder belasting verschuldigd.

Progressie

Middeling is voordelig omdat op deze manier de progressie van het belastingtarief gedeeltelijk kan worden ontgaan. Een inkomen in box 1 dat over de periode 2015 t/m 2017 bijvoorbeeld € 20.000, € 20.000 en € 140.000 bedraagt, wordt voor € 5.661 zwaarder belast dan wanneer het inkomen over deze jaren iedere keer € 60.000 zou hebben bedragen.

Drempel

Het verschil kan via middeling worden teruggekregen, op een drempel van € 545 na. In bovenstaand voorbeeld levert middeling dus € 5.661 -/- € 545 ofwel € 5.116 op.

Geen berekening

De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat geen berekening meer hoeft te worden gemaakt door degene die wil middelen. Wel moet men zelf aangeven over welke jaren men wil middelen. Als er over een bepaald jaar het inkomen al eerder is gemiddeld, kan dit namelijk niet nogmaals. Het is daarom van belang vooraf na te gaan over welke jaren de progressie het sterkst is.

Heeft u vragen over middeling, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA