Vakantiewoning in buitenland belast?

11 juli 2019

Tweede woning

VakantiewoningEen vakantiewoning is meestal een tweede woning. Deze valt niet in box 1 maar in box 3. De hypotheekrente is dus ook niet aftrekbaar, ook niet voor de vakantiewoning in het buitenland.

Belast in box 3

De vakantiewoning in Nederland is belast in box 3 voor de WOZ-waarde. De te betalen belasting is afhankelijk van de omvang van uw vermogen. Hoe meer vermogen u bezit, hoe meer belasting u betaalt in box 3. In 2019 betaalt u maximaal 1,68% belasting over de waarde van uw vakantiewoning.

Geen WOZ-waarde?

Voor vakantiewoningen in het buitenland bestaat in Nederland geen WOZ-waarde. In de meeste gevallen moet u daarom uitgaan van de waarde in het economisch verkeer, ofwel de waarde bij vrije verkoop. Daarbij moeten de waarderingsregels van de WOZ worden toegepast.

Opbrengst verhuur onbelast

Bewoont u uw tweede woning niet altijd zelf en verhuurt u deze gedeeltelijk, dan is de huuropbrengst onbelast. U betaalt immers al belasting in box 3. Daar staat tegenover dat u eventuele kosten van verhuur, zoals onderhoudskosten, ook niet kunt aftrekken. Over de huuropbrengsten van een buitenlandse woning bent u mogelijk in het buitenland wel belasting verschuldigd.

Tweede woning = eerste woning?

Soms proberen belastingplichtigen hun vakantiewoning als eerste woning aan te merken. Dit komt met name voor als men in een huurwoning woont en op deze manier de hypotheeklasten van de vakantiewoning in box 1 wil aftrekken.

Dit is alleen mogelijk als u kunt aantonen dat het centrum van uw sociale en economische leven in de vakantiewoning plaatsvindt. Daarvoor is onder meer bepalend waar uw partner en u werken, waar u deelneemt aan het verenigingsleven, waar uw kinderen de school bezoeken enzovoort. In welke gemeente u staat ingeschreven, is ook van belang, maar niet beslissend.

Heeft u vragen over de fiscale aspecten van een vakantiewoning, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA