Uitstel voor aangifte bij DigiD-machtiging

29 april 2020

DigiD-machtiging

AdministratieVeel belastingplichtigen doen niet zelf hun aangifte, maar besteden deze uit aan een derde, zoals een fiscaal adviseur. De belastingplichtige vraagt dan een DigiD-machtiging aan, zodat deze derde voor hen digitaal aangifte kan doen.

Invloed corona

Vanwege de coronacrisis is overleg met deze derde niet altijd mogelijk of is hiervoor meer tijd nodig. Vandaar dat de Belastingdienst degenen met een DigiD-machtiging automatisch uitstel verleent tot 1 september van dit jaar.

Let op! Als men al aangifte heeft gedaan, is dit uitstel uiteraard niet van toepassing.

Niet voor ondernemers

Het automatische uitstel geldt niet voor ondernemers. Zij zullen dus zelf uitstel moeten aanvragen als ze dit willen.

Ook automatisch uitstel voor Huba

Ook belastingplichtigen die een beroep doen op medewerkers van de Belastingdienst via de zogenaamde Hulp bij aangifte (Huba), hebben al automatisch uitstel gehad tot 1 september.

Brief

Belastingplichtigen met een DigiD-machtiging krijgen in mei een brief van de Belastingdienst met een bevestiging van het automatische uitstel.

Bron: SRA