Tweede Kamer stemt in met schrappen ontslagboete NOW

27 mei 2020

Belangrijke wijzigingen tweede steunpakket

BinnenhofDe Tweede Kamer heeft ook ingestemd met het verlengen van de steunmaatregelen tot 1 september, opgenomen in een tweede steunpakket. Dit steunpakket, eerder door het kabinet bekendgemaakt, bevat belangrijke wijzigingen ten opzichte van het eerste. Zo is er meer compensatie voor vaste lasten, geldt er een partnertoets voor de Tozo-regeling voor zelfstandig ondernemers en bevat de NOW-regeling een oplossing voor seizoensgebonden bedrijven.

Aandacht voor maakindustrie

In een aangenomen motie is door de Kamer aandacht gevraagd voor de maakindustrie. De maakindustrie is het deel van de industrie dat materialen tot nieuwe producten verwerkt en zich kenmerkt door onder andere kapitaalintensieve productiemiddelen en innovatie. De regering wordt specifiek gevraagd om deze bedrijven tijdens en in de herstelfase na de coronacrisis te ondersteunen met (middel)lang krediet en te onderzoeken hoe voor deze bedrijven de werkgelegenheid is te behouden.

Hardheidsclausule TOGS

Het kabinet is in een aangenomen motie ook verzocht een hardheidsclausule op te nemen in de TOGS-regeling. Op deze manier kunnen bedrijven die formeel niet onder de regeling vallen maar in vergelijkbare omstandigheden verkeren, toch aanspraak maken op de TOGS.

Wijkgebouwen, buurt- en dorpshuizen

Ook heeft de Tweede Kamer het kabinet in een aangenomen motie verzocht wijkgebouwen, buurt- en dorpshuizen voor de TOGS-regeling in aanmerking te laten komen. Deze voorzieningen missen namelijk inkomsten omdat er geen horeca-activiteiten meer uitgeoefend mogen worden, maar krijgen onder de huidige regelgeving geen tegemoetkoming via de TOGS.

Let op! De TOGS-regeling kan nog tot en met 26 juni 2020 17:00 uur worden aangevraagd.

Bron: SRA