TVL voor tweede kwartaal 2021 nu aan te vragen

25 juni 2021

TVL

VirusVia de TVL komt de overheid tegemoet in de kosten van vaste lasten. De hoogte van de TVL is gerelateerd aan uw omzetverlies en aan de hoogte van de vaste lasten. De hoogte wordt gebaseerd op branchecijfers. De compensatie bedraagt 100% in plaats van 85% in het eerste kwartaal van 2021.

Referentieperiode kiezen

Voor dit kwartaal kan voor de referentieperiode inzake de omzet gekozen uit twee kwartalen. Dit betreft het tweede kwartaal van 2019 of het derde van 2020. De maatregel is vooral bedoeld om starters tegemoet te komen, maar ook anderen hebben de keuzemogelijkheid. Bijvoorbeeld als door een verbouwing in het tweede kwartaal van 2019 weinig omzet is gerealiseerd.

Let op! Als voorwaarde geldt dat uw bedrijf vóór 30 juni 2020 is opgericht en ingeschreven in het Handelsregister. U mag zich niet na 30 juni 2020 met terugwerkende kracht hebben ingeschreven.

Minimum en maximum

Het minimum van de vaste lasten volgens de berekening op basis van uw omzet en branchecijfers, moet minstens € 1.500 bedragen anders krijgt u niets. Verder kent de TVL een maximum tegemoetkoming van € 550.000 voor bedrijven met maximaal 250 werknemers. Voor grotere bedrijven bedraagt het maximum € 1.200.000. 

Opslag

Voor de land- en tuinbouwsector blijft er een opslag van 21% voor speciale kosten voor het in leven houden van dieren en gewassen.

Bron: SRA