Tijdelijke versoepeling rij- en rusttijden voor bevoorrading apotheken

20 maart 2020

Cruciale beroepen

Bevoorrading apothekenDe wijziging geldt alleen voor beroepen die door het kabinet als cruciaal zijn aangemerkt. Hieronder valt uiteraard ook de medische zorg om hen zo van medicinale en farmaceutische producten te kunnen voorzien.

De aangepaste regeling

Concreet betekent het tijdelijk versoepelen van de rij- en rusttijdenregeling het volgende:

  • De dagelijkse rijtijdlimiet gaat van 9 naar 11 uur
  • De wekelijkse rijtijdlimiet is verhoogd van 56 uur naar 60 uur 
  • De tweewekelijkse totale rijtijdlimiet gaat van 90 naar 96 uur
  • Chauffeurs mogen zeven dagen rijden tussen rustperiodes, in plaats van zes dagen

Voorwaarden

Voorwaarden zijn dat de verkeersveiligheid van chauffeurs en andere weggebruikers niet in het gedrang mag komen, net zomin als de sociale omstandigheden van de chauffeurs. De maatregel geldt met terugwerkende kracht van 14 maart 2020 tot en met 6 april 2020.

Uitspraak minister

”In deze tijd van de corona-uitbraak moet voorkomen worden dat de bevoorrading van essentiële goederen in het geding komt. In het bijzonder apotheken en supermarkten moeten bevoorraad blijven worden”, zegt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Bron: SRA