Ook verlaging winstbelasting 2021 onzeker

4 september 2019

Tarieven vennootschapsbelasting

AdministratieDe vennootschapsbelasting bedraagt nu 19% tot een winst van € 200.000. Over het meerdere betaalt een vennootschap momenteel 25% belasting. Het hoge tarief zou, zoals eerder beloofd, in de vennootschapsbelasting voor 2020 dalen naar 22,55% en in 2021 verder naar 20,5%. Die 20,5% is al, zo lekte eerder uit, bijgesteld naar 21,7%. Maar nu blijkt dat ook die 21,7% nog lang niet zeker is, aldus het FD.

Lage tarief

Het lage tarief in de vennootschapsbelasting tot een winst van € 200.000 daalt naar verwachting wel overeenkomstig de voornemens naar 16,5% in 2020 en 15% in 2021. Zoals het er nu naar uitziet blijven dus alleen bv’s met een winst tot € 200.000 buiten schot.

Let op! De definitieve plannen worden pas op Prinsjesdag, 17 september 2019, bekend.

Bron: SRA