Ook fiscaal voordeel bij voortgezette onderneming

8 april 2019

EuromuntenMaar let op, het bedrijf of de aandelen van de bv mogen dan niet tussentijds worden overgedragen.

BOR

De bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR) kent bij vererving of schenking van een bedrijf een vrijstelling van € 1.084.851 voor de schenk- of erfbelasting. Van het meerdere is nog eens 83% vrijgesteld. Een belangrijke voorwaarde is dat het bedrijf minstens vijf jaar wordt voortgezet.

Niet alleen bij verhuur

De BOR kent als voorwaarde dat er actief een bedrijf moet worden uitgeoefend. Beleggen valt hier niet onder en in beginsel ook de verhuur van een bedrijf niet. Er moet namelijk sprake zijn van meer dan actief vermogensbeheer, zoals dit fiscaal heet.

Voortgezet ondernemerschap

Een ondernemer die eerst zelf een bedrijf uitoefent en het later verhuurt, oefent fiscaal nog steeds een onderneming uit, zo besliste de Hoge Raad al in 1955.

Let op! Dit zogenaamd ‘voortgezet ondernemerschap’ betekent dat ook de BOR dan van toepassing is. Of er sprake is van ‘meer dan actief vermogensbeheer’, is dan niet van belang.

Overdracht benzinestation

Eerder werd voor de rechter in Arnhem een zaak uitgevochten waarbij het ging om de vererving van aandelen in een verhuurd benzinestation. Volgens de erfgenamen was er sprake van voortgezet ondernemerschap en hadden ze recht op de BOR. De rechter vond van niet omdat de aandelen inmiddels aan verschillende bv’s waren overgedragen. In die gevallen is het bedrijf in andere handen gekomen en is er geen sprake meer van voortgezet ondernemerschap.

Uit de uitspraak blijkt overigens niet dat dit anders is als het bedrijf waaraan is overgedragen, een fiscale eenheid vormt met de overdragende bv.

Let op! Is het bedrijf of de aandelen in de bv in andere handen gekomen, dan bestaat er dus ook geen recht meer op de BOR.

Heeft u vragen over de BOR, neem dan contact met ons op.

Bron: