NOW-subsidie telt niet mee als omzet

11 juni 2020

NOW-regeling

EuroBedrijven kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Deze NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies over een bepaalde periode hebben. De maximale vergoeding van 90% is van kracht als de omzet voor 100% wegvalt. Valt minder omzet weg, dan wordt de vergoeding evenredig verlaagd.

Subsidies zijn ook omzet

Als bedrijven subsidies ontvangen, bijvoorbeeld voor energiebesparing, tellen deze mee als omzet. Ook als deze subsidies op een later moment worden uitgekeerd, maar wel toebehoren aan een eerdere periode. Bijvoorbeeld een jaarlijkse subsidie die toevallig in november wordt uitbetaald, maar bedoeld is voor het gehele jaar.

Niet NOW zelf

De tegemoetkoming via de NOW telt voor de NOW zelf echter niet mee voor het bepalen van de omzet. Daardoor valt de NOW hoger uit. Andere subsidies in het kader van de coronacrisis, zoals de TOGS en de TVL, tellen wel mee als omzet, waardoor de NOW-subsidie wel lager uitvalt.

Bron: SRA