Nog belastingvrij schenken in 2019?

27 november 2019

Een decemberkadootje

Met de feestdagen in het vooruitzicht is het altijd leuk om uw naasten wat te schenken. Uiteraard het liefst belastingvrij, want de schenkbelasting bedraagt minimaal 10%. Wat zijn de vrijstellingen, voor wie gelden deze en welke regels moet u nog meer in het achterhoofd houden als u de fiscus zo veel mogelijk buiten de deur wilt houden?

Kinderen en kleinkinderen

De meeste schenkingen vinden plaats tussen ouders en kinderen of kleinkinderen. Voor kinderen geldt er in 2019 een speciale vrijstelling van € 5.428 per kind. Voor kleinkinderen geldt er geen speciale vrijstelling, maar kunt u gebruikmaken van de algemene vrijstelling van € 2.173 per kleinkind. Schenkt u meer dan de genoemde bedragen, dan betaalt een kind 10% belasting tot een bedrag van € 124.727 en over het meerdere 20%. Kleinkinderen betalen tot € 124.727 18% belasting en daarboven 36%.

Schenkingen spreiden?

De makkelijkste manier om belastingheffing te voorkomen is een schenking te spreiden over de jaren. Een schenking van € 20.000 ineens aan uw kind kost in 2019 € 1.457 aan schenkbelasting.

Tip! Schenkt u in de jaren 2019 tot en met 2022 jaarlijks € 5.000, dan blijft belastingheffing achterwege.

Schenken op 31 dec. en 1 jan.?

Schenkingen binnen een jaar moet u bij elkaar optellen. Logisch, anders zou u een schenking van € 100.000 makkelijk belastingvrij kunnen maken door deze te spreiden over 20 dagen. Bij een jaar gaat het om een kalenderjaar.

Tip! Dit betekent dat u bijvoorbeeld wel uw kind op 31 december 2019 én op 1 januari 2020 belastingvrij ruim € 5.000 kunt schenken, samen dus ruim € 10.000.

Extra vrijstelling studie of huis

Voor kinderen geldt er een extra eenmalige vrijstelling in de leeftijd van 18 tot 40 jaar. Deze bedraagt € 26.040. Wordt de schenking aantoonbaar gebruikt voor een dure studie, dan bedraagt de vrijstelling € 54.246. Voorwaarde is dat de kosten van de studie dan minstens € 20.000 per jaar bedragen, waarbij de kosten van levensonderhoud niet meetellen. Bij gebruik voor een eigen woning ligt de vrijstelling zelfs op € 102.010. De vrijstelling met betrekking tot een eigen woning geldt ook voor derden, dus bijvoorbeeld ook voor uw kleinkind. Ook nu moet de schenking aantoonbaar gebruikt worden voor een eigen woning.

Schenken aan derden?

Voor een schenking aan een ander dan een kind, geldt er slechts een vrijstelling van € 2.173. Boven deze vrijstelling geldt er een belastingtarief van 30% tot een bedrag van € 124.727, daarboven bedraagt het tarief zelfs 40%. Zeker in die situaties is het dus van belang om zo veel mogelijk gebruik te maken van de vrijstellingen.

Wie betaalt er?

De verkrijger van de schenking moet volgens de wet de eventueel verschuldigde belasting betalen. Wilt u dit niet, dan moet u meer schenken, zodat uit de schenking de verschuldigde belasting betaald kan worden. De verkrijger moet wel de aangifte doen. Hierin kan hij aangeven wie er de schenkbelasting betaalt. Ook kan de aanslag schenkbelasting naar de schenker gestuurd worden als dit is afgesproken.

Let op! De ontvanger van de schenking blijft wel altijd aansprakelijk dat de aanslag ook daadwerkelijk betaald wordt.

Over een schenking ineens wordt vaak meer belasting geheven dan over een gespreide schenking. Zo betekent een schenking van € 5.000 op 31 december en op 1 januari maar liefst € 10.000 belastingvrij schenken. Plan daarom de schenkingen zo veel mogelijk zodat u de vrijstellingen in de schenkbelasting benut.

Bron: SRA