Nieuwe Energielijst 2020 bekend

24 december 2019

Energie-investeringsaftrek (EIA)

DuurzaamDe EIA is een fiscale faciliteit die bedoeld is om energiezuinige investeringen te stimuleren. Net als in 2019 bedraagt de EIA in 2020 45% van het investeringsbedrag. De EIA geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen. De extra aftrek van 45% komt bovenop de normale afschrijvingen op het bedrijfsmiddel.

Minimum en maximum

Het bedrijfsmiddel komt alleen in aanmerking voor de EIA indien het tenminste € 2.500 kost. Het maximumbedrag aan investeringen waarover u EIA kunt krijgen, bedraagt in 2020 € 124 miljoen.

Categorieën

De Energielijst bevat zeven categorieën aan bedrijfsmiddelen te weten: bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie, energiebalancering, energietransitie en energieadvies.

Wijzigingen

Er is een apart hoofdstuk opgenomen met wijzigingen ten opzichte van 2019. Zo is bijvoorbeeld de definitie van scheepsdieselmotoren aangepast omdat er inmiddels meer efficiënte scheepsdieselmotoren beschikbaar zijn.

Beschikbaar

De nieuwe Energielijst is beschikbaar op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Heeft u vragen over de EIA, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA