Meer BIK voor het mkb

16 november 2020

Verreken investering met loonheffing

Vanwege de coronacrisis wil het kabinet er alles aan doen de investeringen aan te jagen. De BIK is hiervan een voorbeeld. Via de BIK kunnen ondernemers 3,9% van een investeringsbedrag tot € 5 miljoen verrekenen met de loonheffing. Bij een hoger investeringsbedrag is van het meerdere 1,8% te verrekenen. Het percentage van de investeringen tot € 5 miljoen is hoger dan eerder voorgesteld. Daardoor komt de BIK nu nog meer ten goede aan investeringen voor het mkb.

Let op! Vanwege de verrekening met de loonheffing is de BIK alleen interessant voor bedrijven met personeel.

Niet ter beschikking stellen

MachineIn een brief had de staatssecretaris van Financiën eerder duidelijk gemaakt dat de BIK alleen bedoeld is voor binnenlandse investeringen. Ook maakte hij in de brief duidelijk dat het niet is toegestaan een investering waarvoor de BIK wordt verkregen aan een derde ter beschikking te stellen. Het maakt niet uit of deze derde een Nederlands of buitenlands bedrijf is.

Indien er sprake is van een fiscale eenheid kan dit in beginsel weer wel. In die gevallen is er namelijk geen sprake van misbruik door de aanvrager van de BIK, op voorwaarde dat er sprake is van een binnenlandse situatie

Heeft u vragen over de BIK, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA