Mag een werkgever de temperatuur opnemen van een werknemer?

30 april 2020

Niet toegestaan

TemperatuurAlhoewel een dergelijke actie begrijpelijk is en zeker als het met een oorthermometer of een thermische camera gebeurt – weinig belastend voor de medewerker -, is dit niet toegestaan. Er worden namelijk medische gegevens van werknemers verwerkt en dit is zonder wettelijke juridische grondslag niet toegestaan.

AVG

Dit is in strijd met de privacywetgeving, zoals verankerd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens. De grondslag kan niet gevonden worden in verkregen toestemming van de werknemer. De werknemer verkeert namelijk ten opzichte van de werkgever in een afhankelijkheidsrelatie. Dit kan betekenen dat hij zich onder druk gezet kan voelen of voelt om toch zijn toestemming te verlenen. De toestemming is dan niet in vrijheid verkregen.

Bedrijfsarts

Mocht u als werkgever om wat voor reden dan ook twijfels hebben over de gezondheid van uw werknemers, dan kan u hen doorsturen naar de bedrijfsarts. Alleen een (bedrijfs)arts mag werknemers controleren. De arts deelt de uitslag vervolgens alleen met de werknemer. De werknemer op zijn beurt hoeft niet aan u als werkgever te vertellen dat hij of zij corona heeft.

GGD

Vermoedt de arts dat de werknemer het coronavirus weleens onder de leden zou kunnen hebben? Dan neemt de arts met spoed contact op met de regionale GGD. De GGD kan dan in overleg met u maatregelen treffen voor op de werkvloer.

Naar huis sturen

U mag een werknemer die verkoudheids- of griepverschijnselen heeft, wel – onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis – naar huis sturen.

Melden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de handhavingsinstantie van de privacywetgeving, raadt werknemers aan om dergelijke zaken te melden bij de ondernemingsraad en bij de functionaris voor de gegevensbescherming. Stopt het temperaturen niet, dan kan de AP handhavend optreden en de verwerking stilleggen.

Bron: SRA