Leg studiekostenbeding werknemer nauwkeurig vast

22 augustus 2019

Studiekostenbeding

HandtekeningIn een studiekostenbeding spreken werkgever en werknemer af dat studiekosten geheel of deels door de werknemer worden terugbetaald als de werknemer binnen een bepaalde periode het bedrijf verlaat. Meestal alleen als de werknemer zelf beslist het bedrijf te verlaten. Op deze manier verdient het bedrijf een deel van de investering in het personeelslid weer terug.

Werkgever de dupe

In een zaak die eerder speelde voor het gerechtshof in Arnhem werd een werkgever de dupe van het feit dat de afspraken met de werknemer over een terug te betalen studiekostenvergoeding onvoldoende duidelijk waren vastgelegd.

Voorkom onduidelijkheid

De uitspraak leert dat het van groot belang is een studiekostenbeding nauwkeurig en bij voorkeur schriftelijk vast te leggen. In de betreffende zaak ontbrak een ondertekend contract tussen de beide partijen.

Verplichting als goed werkgever

Het gerechtshof overwoog in de uitspraak dat een studiekostenbeding zodanig belastend is voor een werknemer, dat van een goed werkgever mag worden verwacht dat hij de werknemer vooraf duidelijk maakt wat de gevolgen zijn van de terugbetalingsverplichting, waaronder het financiële risico. Ook dient de werkgever voldoende na te gaan of daar overeenstemming over is bereikt.

Let op! In ieder geval kan een dergelijke overeenstemming niet worden afgeleid uit alleen het feit dat de werknemer is gestart met de opleiding.

Het gerechtshof stelde vast dat partijen nog geen overeenstemming hadden bereikt op het moment dat de werknemer ontslag nam. Dit kon namelijk niet uit het emailverkeer en verzonden whatsapp-berichten worden afgeleid. Er bestond daarom voor de werknemer geen verplichting de gemaakte studiekosten van ruim € 8.700 aan de werkgever te vergoeden.

Heeft u vragen over een studiekostenbeding, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA