Landgoed? Fiscale voorwaarden gewijzigd

29 januari 2021

Voorwaarden rangschikking

PaardenZo is het percentage natuurterreinen of houtopstanden waarmee de oppervlakte van een landgoed moet zijn bezet, verhoogd. Voor landgoederen die al gerangschikt zijn, is onder voorwaarden voorzien in overgangsrecht.

Extra fiscale faciliteiten

De fiscale faciliteiten gelden voor diverse belastingen. Per faciliteit kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. Ook kunnen er extra fiscale faciliteiten zijn wanneer een landgoed wordt opengesteld voor publiek. 

Tien jaar overgangsrecht

In het geval uw landgoed al is gerangschikt, is het goed te controleren of uw landgoed vanaf 1 januari 2021 nog steeds aan de voorwaarden voor rangschikking voldoet. Voor landgoederen die voldoen aan de op 31 december 2020 geldende voorwaarden, maar niet aan de op 1 januari 2021 geldende strengere voorwaarden, geldt overgangsrecht. De huidige voorwaarden blijven dan nog maximaal 10 jaar gelden. Het voordeel daarvan is: u kunt nog maximaal 10 jaar gebruikmaken van fiscale faciliteiten én u heeft tijd voor aanpassingen van het landgoed, bijvoorbeeld het creëren van extra bos en natuur om aan de nieuwe voorwaarden te kunnen voldoen. Voldoet het landgoed na de overgangstermijn van 10 jaar niet aan de nieuwe voorwaarden? Dan vervalt de rangschikking. U krijgt dan in 2031 een voor bezwaar vatbare beschikking.

Let op! Het maken van bezwaar tegen het verliezen van de rangschikking is alleen zinvol als het landgoed op 1 januari 2031 wel voldoet aan de rangschikkingsvoorwaarden zoals opgenomen in het dan geldende Rangschikkingsbesluit NSW.

Nog niet gerangschikt landgoed

In het geval uw landgoed nog niet is gerangschikt, is het goed te controleren of uw landgoed voldoet aan de voorwaarden voor rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928. Is dit het geval, dan kunt u gebruikmaken van de fiscale faciliteiten voor diverse belastingen.

Buitenlands landgoed

Een in het buitenland gelegen landgoed kan onder voorwaarden worden gerangschikt, wanneer het een element vormt van het Nederlands cultureel erfgoed.

Rechtspersonen en vennootschappen

Heeft u uw landgoed ingebracht in een rechtspersoon of vennootschap? Ook in dat geval kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van diverse fiscale faciliteiten.

Tip! Vervalt de rangschikking na de overgangstermijn van maximaal 10 jaar? Voor sommige fiscale faciliteiten geldt een instandhoudingseis van 25 jaar. Na de overgangstermijn zouden daarom bepaalde genoten faciliteiten mogelijk terugbetaald moeten worden. Omdat dat onwenselijk is geacht, is daarvoor een regeling in het leven geroepen.

Heeft u vragen over de gewijzigde regels? Neem dan contact met ons op.

Bron: SRA