KOR voor school? Geen btw-aftrek zonnepanelen

6 maart 2020

Kleine ondernemersregeling (KOR)

ZonnepanelenDe nieuwe KOR is dit jaar ingevoerd. Volgens de regeling kunnen ondernemers met een belaste omzet tot € 20.000 op jaarbasis kiezen voor een btw-vrijstelling. Ze kunnen dan echter ook de aan hen in rekening gebrachte btw niet aftrekken.

Ook scholen kunnen kiezen voor KOR

Anders dan onder de oude regeling, kunnen ook scholen ervoor kiezen om de KOR te gebruiken. Als ze dit doen, is de btw bij de aanschaf van zonnepanelen echter niet aftrekbaar.

Geen KOR?

Kiezen scholen niet voor de nieuwe KOR, dan kunnen zij de btw bij aanschaf van de zonnepanelen wel aftrekken. Zij moeten dan ook btw afdragen over de aan de energiemaatschappij geleverde energie.

Btw terugbetalen?

Scholen die in het verleden de btw op zonnepanelen hebben afgetrokken en nu voor de KOR kiezen, moeten deze afgetrokken btw herzien. Dit hoeft niet als er na het jaar van aanschaf inmiddels meer dan vier jaren zijn verstreken.

Geen herziening tot € 500

De herziening blijft ook achterwege als het gaat om een bedrag van minder dan € 500. Omdat het bij scholen vaak om grotere investeringen in zonnepanelen gaat, schiet men veelal over deze grens heen.

Geen discriminatie

In antwoord op Kamervragen geven de bewindslieden aan dat er geen sprake is van discriminatie ten opzichte van particulieren. Bij particulieren gaat het echter om kleinere bedragen en blijft men vaak onder de grens van € 500.

Europese regelgeving

Ook mag voor scholen geen begunstigend beleid worden gevoerd, omdat de btw-regeling is gebaseerd op Europese regelgeving. Een afwijking hiervan ten gunste van scholen zou hiermee in strijd zijn.

Heeft u vragen over de aftrekmogelijkheden van btw op zonnepanelen, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA