Kabinet schrapt BIK in ruil voor lagere Awf-premie

2 juni 2021

BIK

VirusDe BIK was bedoeld om in de coronacrisis ondernemers te motiveren om extra te investeren. Daarom kon een korting op de afdracht van loonheffingen worden verkregen. Deze bedroeg 3% voor de eerste € 5 miljoen aan investeringen en 2,44% over het meerdere aan investeringen.

Lagere Awf-premie

Omdat het kabinet de voor de BIK gereserveerde middelen toch aan het bedrijfsleven wil doen toekomen, is het plan om de Afw-premie (werkloosheidsfonds) te verlagen. Hierdoor komen de middelen terecht bij ondernemers met personeel, net als bij de BIK.

Omvang onbekend

Met hoeveel de Awf-premie gaat dalen, is nog niet bekend. De premie bedraagt nu 2,7% voor werknemers met een vast contract en 7,7% in de meeste ander gevallen. Met de BIK was jaarlijks een bedrag van € 2 miljard gemoeid.

Vanaf 1 augustus

Het is de bedoeling dat de Awf-premie dit jaar vanaf 1 augustus verlaagd wordt. Dit zou voor de resterende maanden van 2021 een nog verdere daling kunnen betekenen.

Gevolgen individueel verschillend

De gevolgen van het schrappen van de BIK en het in de plaats hiervan verlagen van de Awf-premie, zullen per bedrijf verschillen. Zo zal men alleen het negatieve gevolg van het schrappen van de BIK missen als men tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 zou investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen. Overigens kon de BIK pas vanaf 1 september van dit jaar worden aangevraagd, dus de wijziging levert het bedrijfsleven geen uitvoeringstechnische problemen op.

Heeft u vragen over het schrappen van de BIK, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA