Hypotheek aflossen? Denk aan peildatum vermogensbelasting

24 september 2019

Peildatum box 3

WoningDe peildatum voor uw vermogen in box 3 is op 1 januari. Dit betekent dat de te betalen belasting over uw vermogen in box 3 afhankelijk is van de omvang van uw vermogen op 1 januari van het betreffende jaar. Op 1 januari 2020 wordt dus vastgesteld hoeveel vermogensbelasting u moet betalen over 2020.

Hypotheek in januari afgelost

Eerder sprak het gerechtshof in Den Haag zich uit in een zaak waarbij een belastingplichtige haar hypotheekschuld in januari van het betreffende jaar had afgelost. Het geld had het grootste deel van het jaar dus geen rendement opgeleverd, maar werd wel volledig meegeteld voor de belastingheffing in box 3.

Geen individuele en buitensporige last

Het gerechtshof was van mening dat er desalniettemin geen sprake was van een ‘individuele en buitensporige last’. Volgens vaste rechtspraak kan dit een reden zijn de belastingheffing te matigen, maar dat was in dit geval dus niet aan de orde.

Aflossen eigen keuze

De keuze om de hypotheek af te lossen, was de eigen keuze van de belastingplichtige. Ook dit kon dus geen argument zijn om in deze situatie van de wet of peildatum af te wijken.

Tip! Zorg dat u in een vergelijkbare situatie uw hypotheek zo mogelijk vóór 1 januari aflost. Ook de aankoop van een woning geheel of deels met eigen geld doet u, indien mogelijk, vóór 1 januari.

Wij helpen u graag met fiscale vragen over de aflossing van uw hypotheek of aankoop van een woning.

Bron: SRA