Houd als dga privézaken gescheiden van de bv

8 juli 2021

Bv of dga?

UitroeptekensEerder speelde er een zaak voor de rechtbank Gelderland, waarbij de vraag aan de orde was of de gepleegde investeringen waren verricht door de bv of door de dga in privé. Succesvolle transacties rekent men in de regel het liefst aan privé toe, zodat ze onbelast blijven. Anderzijds schrijft men eventueel geleden verliezen het liefst op het conto van de bv, zodat ze fiscaal aftrekbaar zijn.

Feiten van belang

Ook in deze zaak bleken de feiten van belang. Hieruit bleek dat de dga van een bv waarin een handelsagentschap in schoenen werd uitgeoefend, had geïnvesteerd in een bv met vastgoed. De zaken liepen minder voorspoedig dan gehoopt, met als resultaat dat de bv van de dga in een bepaald jaar € 740.000 op de vorderingen wilde afboeken. De fiscus ging hier echter niet in mee.

Wie investeert?

Voor de rechter was met name van belang wie de investeringen had gepleegd, de bv of de dga? Uit de stukken bleek dat de betreffende lening en de hieraan gekoppelde opties door de dga in privé waren aangegaan.

Ook latere stortingen bleken hiermee samen te hangen. Dit leidde tot de conclusie dat de bv geen vordering had op de vastgoed-bv maar op zijn eigen dga. Die was echter dermate vermogend, dat van afwaardering van de vordering geen sprake kon zijn. De fiscus werd daarop in het gelijk gesteld.

Heeft u vragen over de samenloop van belangen van een bv en zijn dga, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA