Hoeveel cash houdt u in uw bedrijf?

15 december 2020

Bedrijfsvermogen

TransitievergoedingLiquide middelen die u in uw bedrijf onderbrengt en aanmerkt als ‘bedrijfsvermogen’, tellen niet mee in box 3. Het rendement dat u met dit vermogen maakt, valt in de winst en is dus belast in box 1.

Hoeveel rendement?

Het antwoord op de vraag wat voordelig is, hangt af van het rendement dat u op het vermogen maakt. Zet u het op een spaarrekening, dan is het rendement vrijwel nihil en kunt u dit vermogen het beste in uw bedrijf laten. Bij een hoog rendement kan het voordeliger zijn uw liquide middelen naar privé over te brengen. Hier is het belast in box 3 en is de te betalen belasting afhankelijk van de omvang van uw vermogen.

Geen vrije keuze

U bent verplicht liquide middelen naar privé over te brengen als ze in uw bedrijf ‘duurzaam overtollig’ zijn. Er is wel een marge, want hoeveel vermogen u in uw bedrijf kunt laten, hangt af van de omstandigheden. Daarbij is bijvoorbeeld van belang hoeveel reserves wenselijk zijn met het oog op toekomstige investeringen, ondernemingsrisico’s en uw persoonlijke omstandigheden.

Sancties tegen boxhoppen

U kunt uw vermogen ook niet kortstondig onderbrengen in uw bedrijf en daarna weer in privé. Vermogen dat vóór 1 januari vanuit privé naar het bedrijf wordt overgebracht én dat niet langer dan zes aaneengesloten maanden binnen deze box wordt gebruikt, rekent de fiscus namelijk toe aan beide boxen. Andersom, vanuit uw bedrijf naar privé en terug, geldt overigens hetzelfde.

Let op! Dubbel belasting betalen is dan het gevolg.

Tip! Voor vermogen dat langer dan drie maanden, maar minder dan zes maanden van box is verwisseld, heeft u nog wel de mogelijkheid deze sanctie te voorkomen door zakelijke motieven te bewijzen.

Heeft u vragen over de hoeveelheid liquiditeiten in uw bedrijf, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA