Herstelkosten niet volledig in aftrek bij BPM schadeauto

11 november 2019

BPM bij invoer

AutoAls een auto in Nederland vanuit een ander EU-land wordt ingevoerd, dient BPM te worden afgedragen. De verschuldigde BPM is afhankelijk van de waarde van de auto, waarbij bij schadeauto’s rekening mag worden gehouden met de herstelkosten van de schade.

Niet overdrijven

Bij het vaststellen van de schade mag men niet overdrijven. Het is dan ook niet toegestaan om iedere euro aan herstelkosten op de waarde in mindering te brengen.

Criteria van invloed op schade en waarde

Aan de hand van diverse criteria, zoals merk en type auto, soort schade en verkrijgbaarheid van de onderdelen, moet het effect van een schade op de waarde van de auto worden bepaald. In een zaak bij het gerechtshof ging het om een drie jaar oude Jaguar.

Geen verbetering

Bij het bedrag aan herstelkosten mag de auto uiteindelijk ook niet in een betere staat worden gebracht.

Let op! Voor het bepalen van de verschuldigde BPM mag dan ook met normale gebruiksschade geen rekening worden gehouden. Het gaat er volgens het hof slechts om dat de waarde van een auto met schade in de juiste verhouding staat tot vergelijkbare auto’s zonder schade. Die zullen immers ook gebruikssporen hebben.

Extra toets in de maak

Omdat de import van schadeauto’s onevenredig toeneemt, is het kabinet van plan een extra toets door een onafhankelijke derde in te voeren ter goedkeuring van de aangegeven BPM.

Heeft u vragen over de BPM bij invoer van schadeauto’s, neem dan contact met ons op.

 

Bron: SRA