Gehuwd maar beiden eigen huis? Eén keer hypotheekrenteaftrek

3 april 2020

Verzoekschrift

handtekening huwelijkMinister Hoekstra van Financiën heeft gereageerd op een verzoekschrift van een belastingplichtige die gehuwd is, maar niet met zijn vrouw samenwoont. De man vindt het onredelijk dat hij en zijn echtgenote maar voor één woning hypotheekrenteaftrek hebben.

Burgerlijk Wetboek niet van belang

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat gehuwden niet verplicht zijn om ook samen te wonen, maar dit is fiscaal niet van belang. Volgens de minister is dit een bewuste keuze die bij het invoeren van de wet is gemaakt.

Tip! In uitzonderingsgevallen kan wel een beroep worden gedaan op de zogenaamde hardheidsclausule, waarmee kan worden afgeweken van de wet.

Niet op hardheidsclausule beroepen

De minister geeft echter aan dat de verzoeker zich niet op deze clausule heeft beroepen, maar dat deze ook niet zou zijn toegekend als dit wel was gebeurd.

Bron: SRA