Geen vrijstelling voor reserve VvE

7 juni 2019

VvE

AppartementenVia een VvE worden gezamenlijke belangen behartigd, zoals het onderhoud van het wooncomplex. Wettelijk is sinds 2018 geregeld dat via een VvE verplicht moet worden gespaard voor het onderhoud van de appartementen.

Reserves behoren tot box 3

De opgebouwde reserves van de VvE behoren bij de individuele eigenaren tot het vermogen en zijn daarom belast in box 3. Eerder heeft het kabinet laten weten dat hiervoor geen aparte vrijstelling zal worden geïntroduceerd.

Vergelijking met woningeigenaar

Uit de antwoorden blijkt dat het niet introduceren van een vrijstelling onder meer voortvloeit uit de vergelijking met woningeigenaren. Ook bij hen bestaat voor opgebouwde reserves ten behoeve van het woningonderhoud namelijk geen vrijstelling.

Let op! Een reserve zal in de regel niet leiden tot een hogere WOZ-waarde. Dit is anders als er sprake is van een bovenmatige reserve. In die gevallen zal de WOZ-waarde hiervoor moeten worden gecorrigeerd.

Schuld van VvE

Uit de antwoorden op de Kamervragen blijkt ook dat een eventuele schuld van de VvE tot aftrek leidt in box 3.

Schuld in box 1?

Onder voorwaarden is het op grond van een goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën zelfs mogelijk dat de schuld kwalificeert als eigenwoningschuld in box 1. Dit kan onder nadere voorwaarden zelfs tot aftrek van de rente op de schuld leiden. Het kabinet gaat deze situatie echter herzien, maar zegt in de antwoorden toe dat dit voor bestaande gevallen geen gevolgen zal hebben.

Heeft u vragen over de fiscale gevolgen van de reserves van een VvE, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA