Geen beschikking? Dan betaalt u geen invorderingsrente

16 juli 2020

Wanneer invorderingsrente betalen?

U betaalt invorderingsrente als u na de uiterste betaaldatum van de aanslag nog een bedrag moet betalen. Dit geldt ook als u uitstel van betaling hebt gekregen.

Let op! Vanwege de coronacrisis bedraagt de invorderingsrente tijdelijk slechts 0,01% in plaats van 4%. Deze verlaging is in ieder geval tot 1 oktober 2020 van kracht.

Ontslagvergoeding belast

BeschikkingIn een procedure bij genoemde rechtbank ging het over verschuldigde invorderingsrente over een aanslag inkomstenbelasting. Vanwege een geschil was de aanslag te laat betaald. Daarom moest, naast de aanslag, ook invorderingsrente betaald worden.

Geen beschikking

De betreffende belastingplichtige kreeg wel verzoeken de invorderingsrente te betalen, maar de beschikking waarop deze rente gebaseerd was, ontbrak. Volgens de rechter kon daarom niet gecontroleerd worden hoe de rente was berekend en of wel vermeld was dat tegen de invorderingsrente bezwaar en beroep mogelijk was.

Prullenbak

Volgens de rechter was de beschikking dermate van belang dat, nu deze ontbrak, geen invorderingsrente berekend kon worden. De inspecteur werd dan ook in het ongelijk gesteld.

Heeft u vragen over invorderingsrente, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA