Gebruikelijk loon, hoe was het ook alweer?

30 januari 2020

Sinds 1997 kennen wij de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling regelt dat een aandeelhouder die werkzaamheden verricht voor zijn vennootschap niet een te lage arbeidsbeloning geniet. Wat nogal eens over het hoofd wordt gezien is dat de regeling ook geldt voor in de vennootschap meewerkende partners.

U kunt niet volstaan met een onkostenvergoeding. Als u werkzaamheden verricht is er sprake van een fictieve dienstbetrekking en moet u loon in aanmerking nemen. In 2020 is het minimale gebruikelijke loon € 46.000. Als het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 46.000, dan mag het loon lager worden vastgesteld. Attentiepunt is het loon van overige medewerkers van de vennootschap of verbonden lichamen. Werkt u in deeltijd of gaat het financieel slecht met de vennootschap dan kan dat reden zijn om een lager loon in aanmerking te nemen (denk aan minimumloon). Voor start ups is een speciale regeling. Let op; ook als daaraan niet wordt voldaan mogen startende aanmerkelijkbelanghouders toch tijdelijk (3 jaar) uitgaan van een lager loon (grens is minimumloon). Dit geldt niet als u al een eenmanszaak hebt gehad die is voortgezet in de B.V. bij een lager loon heeft u de bewijslast. Heeft u vragen hierover neem dan contact met ons op.