Fiets van de zaak: ter beschikking stellen, vergoeden of verstrekken?

14 januari 2021

‘Verstrekken’

FietsIn de loonbelastingwetgeving staan verschillende termen voor het gebruik van de fiets. Allereerst de term ‘verstrekken’: als de werkgever aan de werknemer een fiets verstrekt, gaat de fiets in eigendom over op de werknemer. Die verstrekking is belast loon in natura voor de waarde van de fiets.

‘Vergoeden’

Vervolgens kennen we het begrip ‘vergoeden’: de werkgever betaalt aan de werknemer de door de werknemer privé gemaakte kosten voor de fiets. Dat kan een eenmalige vergoeding zijn voor de aankoopkosten van de fiets, maar meestal betaalt de werkgever een reiskostenvergoeding, die onbelast is tot € 0,19 per kilometer.

‘Ter beschikking stellen’

Als derde hebben we het begrip ‘ter beschikking stellen’: de werkgever koopt of least een fiets en de werknemer mag deze onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De regels van de 7%-bijtelling gelden voor deze derde variant.

Lage bijtelling

Wilt u de gunstige lage bijtellingsregeling voor het privégebruik van een fiets van de zaak gebruiken, dan blijft er uit de drie hierboven beschreven mogelijkheden maar één over, namelijk het ter beschikking stellen van een fiets. Mag zo’n fiets vanaf de werklocatie gebruikt worden voor zakelijke ritten, en gaat de werknemer niet met de fiets naar huis, dan is er geen belast privégebruik. Gebruikt de werknemer de fiets wel voor woon-werkverkeer, dan geldt het forfaitaire bijtellingspercentage voor privégebruik van 7% van de consumentenadviesprijs. Het woon-werkverkeer is weliswaar zakelijk, maar bij woon-werkverkeer kent de wet voor de fiets de fictie dat de fiets dan ook privé gebruikt wordt.

Cafetariaregeling

Ook als de werkgever een fiets ter beschikking stelt, kunt u als werkgever en werknemer samen kiezen voor een cafetariaregeling. De werknemer levert dan brutoloon in, en krijgt in ruil daarvoor de fiets ter beschikking gesteld. Fiscaal levert dat een besparing op omdat de werknemer voor de fiets slechts belast wordt voor het bedrag van het forfait.

Eigendom

In vergelijking met de beide andere vormen (verstrekken of vergoeden van de fiets) valt op dat de werknemer bij een ter beschikking gestelde fiets géén eigenaar van de fiets wordt. Eigendomsoverdracht na afloop van een leasecontract is overigens vaak wel mogelijk. Betaalt de werknemer een zakelijke prijs, dan is er daarbij geen belast loon. Zou er wel een voordeel ontstaan door een aankoopprijs die lager is dan de marktwaarde, dan kunt u dat als werkgever eventueel onderbrengen in de zogenaamde ‘vrije ruimte’ van de werkkostenregeling van de loonbelasting.

Bron: SRA