Extra kosten vervoer door ziekte, hoe berekenen?

4 november 2019

Extra vervoerskosten door ziekte mag u aftrekken wanneer u aantoonbaar meer kosten maakt dan een gezin in vergelijkbare omstandigheden, maar zonder zieken of invaliden.

Een man en vrouw, allebei met gezondheidsklachten, trokken extra vervoerskosten af. Zij berekende deze kosten als volgt: auto vrouw, auto zoon, scooter dochter, en bijtelling auto man. Zij vergeleken deze kosten met Nibud gegevens van een gezin zonder zieken. De inspecteur schrapte de kosten van de leaseauto man en vergeleek de kosten met CBS gegevens. De rechter keurde de berekening van belastingplichtige echter goed.