Einde jaar? Gebruik de werkkostenregeling optimaal

10 december 2020

Coronacrisis

VuurwerkOok als werkgever hoeft u over de vergoedingen en verstrekkingen van de WKR geen belastingen te betalen. Dit is alleen anders als u in een jaar meer aan vergoedingen en vertrekkingen uitgeeft dan de zogeheten vrije ruimte. Deze vrije ruimte is dit jaar verhoogd vanwege de coronacrisis.

Meer vrije ruimte

Vanwege de coronacrisis bedraagt de vrije ruimte dit jaar 3% van de loonsom van uw bedrijf tot € 400.000. Over het meerdere van de loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,2%. Geeft u meer uit aan vergoedingen en verstrekkingen, dan betaalt u als werkgever 80% belasting over het meerdere in de vorm van een eindheffing.

Hoeveel ruimte heeft u nog?

Met het einde van het jaar in aantocht is het raadzaam te berekenen hoeveel vrije ruimte u dit jaar nog heeft. Heeft u nog vrije ruimte over, dan kunt u tot dit bedrag nog zaken belastingvrij vergoeden en verstrekken aan uw personeel. Heeft u een bv, dan kan dit dus ook aan uzelf als dga en aan uw partner als deze ook op de loonlijst staat.

Gebruikelijkheidscriterium

U moet er wel rekening mee houden dat een vergoeding of verstrekking via de werkkostenregeling moet voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. Dit betekent dat de vergoeding of verstrekking niet meer dan 30% mag afwijken van wat in soortgelijke omstandigheden gebruikelijk is.

Tip! De fiscus doet in beginsel niet moeilijk over vergoedingen en verstrekkingen tot een bedrag van € 2.400 per werknemer per jaar. De fiscus gaat er vanuit dat dit ‘gebruikelijk’ is. Hiervoor moeten dan wel alle vergoedingen en verstrekkingen aan een betreffende werknemer van het gehele jaar bij elkaar worden geteld, voor zover die in de vrije ruimte vallen.

Oppassen met bonus voor dga

U kunt via de werkkostenregeling bijvoorbeeld ook uw personeel een onbelaste bonus verstrekken. Er gelden soms wel beperkingen voor bonussen aan directie en bestuur van een bv als deze bv vanwege de coronacrisis een beroep heeft gedaan op de NOW-regelingen. Deze beperkingen gelden ook als er langer dan drie maanden bijzonder uitstel van betaling van belasting is verkregen.

Heeft u vragen over de werkkostenregeling, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA