Een verbetertraject aanbieden…formaliteit of niet?

4 augustus 2020

Niet functioneren?

LaptopAls een werknemer niet goed functioneert, gelden er strikte voorwaarden voor ontslag. Een van die voorwaarden is dat u een verbetertraject aanbiedt. Waar moet u nog meer aan denken?

De voorwaarden op een rij

U moet in de eerste plaats uw werknemer tijdig laten weten dat u vindt dat zijn prestaties onder de maat zijn. U moet door middel van documenten kunnen aantonen dat u dit heeft gedaan. Daarnaast moet uit deze documenten blijken dat u uw werknemer voldoende in de gelegenheid heeft gesteld om zijn functioneren te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van een verbetertraject. Als het verbetertraject niet slaagt, moet u onderzoeken of er een andere passende functie in uw onderneming voorhanden is. Pas daarna kunt u uw werknemer eventueel ontslaan.

Denk aan de inhoud

Sommige werkgevers denken dat het aanbieden van een verbetertraject al voldoende is om aan de voorwaarden te voldoen. Daar dacht het Gerechtshof Den Haag onlangs anders over. In die procedure wilde de werkgever een werkneemster vanwege disfunctioneren ontslaan. Tot dat moment was de werkneemster nog nooit op haar functioneren aangesproken. De werkgever pakte flink door en bood de werkneemster direct een vaststellingsovereenkomst aan. Toen de werkneemster zich ziekmeldde, kreeg ze een verbetertraject aangeboden. Daar werd in de praktijk alleen geen echte invulling aan gegeven.

Onder de maat

Het Gerechtshof vond dat de werkneemster niet tijdig en onvoldoende duidelijk op haar disfunctioneren was aangesproken. Ook waren er geen gespreksverslagen gemaakt en was er geen invulling gegeven aan het verbetertraject. De rechter vond deze handelwijze van de werkgever ernstig verwijtbaar en kende de werkneemster een billijke vergoeding van € 55.000 toe.

Hoe pakt u dit goed aan?

Als een van uw werknemers niet goed functioneert, kunt u het beste de volgende stappen nemen:

  • Spreek een werknemer altijd op disfunctioneren aan en laat uw werknemer hierop reageren.

Tip! Maak altijd gespreksverslagen en laat deze door uw werknemer voor akkoord of gezien tekenen.

  • Bied een verbetertraject aan inclusief evaluatiemomenten.

Tip! Leg ook de evaluaties schriftelijk vast.

  • Bespreek met uw werknemer wat u kunt doen om het functioneren te verbeteren, zoals het aanbieden van een cursus.
  • Leg duidelijk vast binnen welke redelijke termijn het functioneren op peil moet zijn.

Let op! Denk er daarbij ook aan dat duidelijk is welke maatregelen er anders worden genomen, zoals herplaatsing of, als dat niet mogelijk is, ontslag.

Bron: SRA