Donatie aan lokale sportclub of goed doel?

30 oktober 2020

TennisWie komen in aanmerking?

1. Gift aan ANBI’s

Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar, waarbij het kan gaan om een gewone gift en om een periodieke gift. Voor een periodieke gift geldt geen minimum of maximum, voor een gewone gift wel. Die is aftrekbaar met een minimum van € 60 en 1% van uw inkomen. Alleen het meerdere is aftrekbaar. Maximaal is 10% van het inkomen aftrekbaar als gift. 

Op de site van de Belastingdienst kunt u checken of een instelling een ANBI is. Bij de aangifte volgend jaar moet u de ANBI aankruisen. Staat de ANBI er niet tussen, dan is de betreffende organisatie fiscaal geen ANBI en heeft u geen recht op aftrek.

Let op! Het gaat om uw inkomen minus aftrekposten in box 1, 2 en 3.

Tip! Een gift aan een culturele ANBI mag u bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen, maar maximaal met € 1.250.

Niet meer contant!

U moet giften schriftelijk kunnen aantonen. Contante giften, ook als u deze kunt bewijzen bijvoorbeeld met een factuur, zijn niet meer aftrekbaar

2. Giften aan een vereniging

Giften aan een vereniging zijn alleen aftrekbaar als het periodieke giften betreft. Naast bovengenoemde voorwaarden gelden er drie voorwaarden ten aanzien van de vereniging zelf:

  • de vereniging heeft minstens 25 leden,
  • de vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid. Dit betekent dat de vereniging via een notaris is opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel én
  • de vereniging maakt geen winst en hoeft dus geen aangifte vennootschapsbelasting te doen.

Wanneer is een gift periodiek?

Een periodieke gift is niet beperkt qua minimum of maximum, maar kent wel meer voorwaarden. Zo moet u een dergelijke gift schriftelijk vastleggen, maar dit hoeft niet via een notaris. 

Tip! Een voorbeeld van een dergelijk contract kunt u downloaden vanaf de site van de Belastingdienst.

Naast het feit dat u de gift schriftelijk moet vastleggen gelden er nog een aantal andere voorwaarden voor een periodieke gift: 

  • u geeft jaarlijks hetzelfde bedrag,
  • u geeft minimaal gedurende vijf jaren
  • de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.

Heeft u vragen over de giftenaftrek, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA