Dga: laatste kans afkoop pensioen met korting!

15 oktober 2019

Afkoop pensioen in eigen beheer

PensioenAls u in uw eigen bv opgebouwd pensioen afkoopt, betaalt u belasting over de fiscale waarde. Dit jaar heeft u echter nog recht op een korting van 19,5%.

Waarde op 31 december 2015

De korting wordt verleend over de waarde per 31 december 2015. Een eventuele waardestijging nadien levert geen korting meer op.

Geen revisierente

Koopt u het pensioen in 2019 nog af, dan betaalt u ook geen revisierente. Die bedraagt 20%. Afkopen in 2019 is dus meestal veel voordeliger dan later afkopen. Naast het vervallen van de korting betaalt u dan immers ook revisierente.

Inlichtingenformulier

Als u besluit tot afkoop, moet u dit melden bij de Belastingdienst. Hiervoor is op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) een formulier beschikbaar, het ‘Informatieformulier Afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer’. U moet dit invullen en opsturen naar de Belastingdienst.

Loonaangifte

De afkoop moet uw bv ook verwerken in de loonaangifte van het tijdvak waarin de afkoop plaatsvindt. Zorg ook dat uw bv de verschuldigde belasting tijdig betaalt, anders kan er een boete volgen.

Heeft u vragen over de afkoop van in eigen beheer opgebouwd pensioen, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA