Detailhandel rekent op sterkere groei van omzet en winst

29 januari 2020
2020 in Zicht grafiek
Klik op de afbeelding voor
een vergroting 

Ondernemers in de detailhandel gaan voor 2020 uit van een omzetstijging van gemiddeld bijna 12%. Dit betekent een flinke verbetering ten opzichte van een jaar geleden, toen de branche op een groei van nog geen 2% rekende. De winst zal naar verwachting met bijna 8% toenemen, tegenover ruim 2% een jaar geleden. Hiermee blijft de detailhandel wel opnieuw achter bij het mkb-gemiddelde (13,1%).

Grote verschillen

Een deel van de retailers worstelt met het onderscheidend vermogen en de digitalisering en platformisering van de branche. Zij verliezen door de opkomst van platformen mogelijk de aansluiting met een deel van hun potentiële klanten. Andere ondernemers maken juist gebruik van innovaties, breiden hun bereik uit en zijn klaar voor de toekomst, zo blijkt uit de visie van specialisten in het rapport.

Personeelstekort grootste belemmering

De personeelskosten zullen naar verwachting relatief beperkt toenemen: 0,7%, tegenover een daling van ruim 2% een jaar eerder en ruim 5% voor het mkb. Het tekort aan medewerkers zien detaillisten als een nog groter struikelblok dan een jaar geleden. Bijna 41% noemt dit de belangrijkste bedreiging, tegenover 30% voor 2019. Sommige bedrijven kunnen terugvallen op flexibele krachten, maar ervaren verkopers zijn moeilijk te vinden, net als technisch geschoolde mensen.

Financiële positie licht verbeterd

De financiële positie van bedrijven in de detailhandel is licht verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage retailers dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen, is gestegen van 75,1% in 2017 naar 76% in 2018. Hiermee blijft de branche nog wel achter bij het mkb-gemiddelde, dat verbeterde van 80,1% naar 81,7%.

De investeringen van detaillisten groeien in 2020 waarschijnlijk sneller dan een jaar geleden: +8,5% tegenover bijna 7% voor 2019. Dit is ongeveer in lijn met het mkb-cijfer (8,7%). Ook de behoefte aan externe financiering groeit, maar minder sterk dan een jaar geleden.

De blik is gericht op de korte termijn

Vernieuwing is in de detailhandel hard nodig, alleen al met het oog op de productiviteit en de stevige concurrentie. Omdat technologische innovaties vaak prijzig en ingrijpend zijn, zouden (kleinere) detaillisten hierin gezamenlijk kunnen optrekken. Dit gebeurt echter nog weinig en ondernemers zien in ‘samenwerken en netwerken’ ook voor de komende periode geen grote kans. Detaillisten zetten met efficiënter werken (genoemd door 49%) en door de financiële situatie van de onderneming (42%) meer in op de korte dan de langere termijn.

Bron: SRA-BiZ