De tijd dringt voor een goede Brexit-voorbereiding

6 juli 2020

BrexitHet VK heeft namelijk besloten geen verlenging aan te vragen. U heeft dus nog tot eind dit jaar de tijd om uw bedrijf voor te bereiden op de nieuwe relatie en situatie.

Ondernemers minder goed op de hoogte

Uit onderzoek van Kantar, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, blijkt dat Nederlandse bedrijven minder op de hoogte en minder goed voorbereid zijn op de gevolgen van de Brexit dan in 2019. In de voorgaande drie jaar was 82% van de ondernemers die zakendoen met het VK redelijk tot zeer goed geïnformeerd over de ontwikkelingen, nu is dat nog maar de helft (49%). Het percentage bedrijven dat is voorbereid, is gedaald van 76 naar 60.

Bijna een kwart van de bedrijven met een directe relatie met het VK gaat uit van een zeer beperkt handelsakkoord, terwijl 14% denkt dat het niet lukt om voor het einde van het jaar tot een deal te komen. Een derde had gerekend op een verlenging van de overgangsperiode.

Waar staan we nu?

Ondertussen gaan de onderhandelingen tussen de EU en het VK gewoon door, maar erg soepel gaat het allemaal niet. Beide partijen hebben begin juli laten weten dat de verschillen nog onverminderd groot zijn. In de week van 20 juli gaan ze opnieuw om tafel. De tijd dringt: de EU wil dat er voor eind oktober een akkoord ligt, zodat de afspraken voor de deadline van 31 december kunnen worden vastgelegd. Lukt dat niet, dan zullen de Britten de EU verlaten zonder deal en terugvallen op de handelsafspraken van de Wereldhandelsorganisatie, het meest schadelijke economische scenario.

Wacht niet met maatregelen

Hoewel de gevolgen van de Brexit nog altijd niet duidelijk zijn, is het verstandig om uw bedrijf al wel op verschillende zaken voor te bereiden. Bijvoorbeeld:

  • Douaneaangiften worden in alle scenario’s onderdeel van uw invoer van of uitvoer naar het VK. Informeer hoe dit in zijn werk gaat.
  • Mogelijk krijgt u te maken met dubbele procedures in het VK en de EU, omdat er niet langer één gezamenlijk traject is. Denk aan aparte aanvragen van markttoelatingen.
  • De EU en het VK willen importheffingen voorkomen, maar dit geldt alleen voor goederen die in de EU of het VK worden gemaakt. Voor doorvoer uit andere landen komen die heffingen er waarschijnlijk wel. Lees meer over invoertarieven.

Bron: SRA