De logistiek sorteert voor op een sterke omzetgroei in 2020

28 januari 2020
2020 in Zicht Grafiek Logistiek
Klik op de afbeelding voor
een vergroting 

Veel aandacht zal uitgaan naar initiatieven in verband met de duurzame transitie en het Klimaatakkoord. Dit soort ontwikkelingen vergt (soms grote) investeringen en een andere manier van denken, maar biedt tegelijkertijd kansen voor nieuwe verdienmodellen en samenwerkingsvormen.

Sterke groei van de omzet

De logistieke sector gaat voor 2020 uit van een behoorlijke groei van de omzet en winst. De omzet zal naar verwachting met 16% stijgen, tegenover gemiddeld bijna 17% voor het mkb als geheel. De winstgroei blijft waarschijnlijk iets achter (+10,2%, versus 13,1% voor het mkb).

Krappe marges vragen om efficiency

Ondernemers in de logistiek zien voor 2020 vooral kansen in economische ontwikkelingen en in marktontwikkelingen. Het probleem is echter dat logistieke bedrijven zelfs in een hoogconjunctuur, zoals in de afgelopen jaren, nauwelijks marge overhouden op de volumes die zij vervoeren. De prijs is bij opdrachtgevers in veel gevallen namelijk nog een selectiecriterium. Daarom zien transporteurs efficiënter werken als een belangrijke kans voor de komende twaalf maanden.

Personeelstekort potentiële rem

De personeelskosten gaan in de logistiek in 2020 naar verwachting sterker omhoog dan in het mkb als geheel: 6,5% versus 5,4%. Dit sluit aan bij de belangrijkste bedreiging: het tekort aan vakkundig personeel. Bijna acht op de tien transportbedrijven zien dit als grootste potentiële rem op de bedrijfsactiviteiten voor 2020. De branche kampt met vergrijzing, maar het gaat daarnaast om het in huis halen van andere competenties. Ook overheidsmaatregelen staan te boek als bedreiging, want deze zorgen voor veel onzekerheid.

Kredietwaardigheid licht afgenomen

De financiële positie van bedrijven in de logistiek is in het afgelopen jaar licht verslechterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen, is gedaald van 80,2 in 2017 naar 79,7 in 2018. Hiermee blijft de branche achter bij het mkb-gemiddelde, dat juist verbeterde van 80,1% naar 81,7%.

Relatief sterke groei investeringen
De investeringen groeien in 2020 naar verwachting relatief sterk (ruim 11%, ten opzichte van bijna 9% voor het mkb). Deze flinke toename wordt voor een groot deel verklaard door de stijging van de materieelprijzen. In lijn met de hogere verwachte investeringen neemt ook de behoefte aan externe financiering toe.

Bron: SRA-BiZ