De fietsregeling en de investeringsaftrek

26 februari 2021

FietsEen investeringsaftrek is een extra aftrekpost als u als ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen. Voor de fiets is de milieu-investeringsaftrek van belang. 

Milieu-investeringsaftrek

Voor specifieke milieuvriendelijke investeringen in nieuwe, niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen geldt er bovendien een milieu-investeringsaftrek (MIA). Voor deze faciliteit wordt jaarlijks een lijst opgesteld: de zogeheten ‘milieulijst’. U vindt deze op www.rvo.nl. De MIA is ook bij operational lease van toepassing en wordt toegekend aan de leasemaatschappij.

De MIA kent verschillende percentages van de aftrekpost. Welk percentage en welke bovengrens van toepassing is, blijkt uit de milieulijst. Ook blijkt uit de exacte omschrijving in die lijst tot welk investeringsbedrag MIA verleend wordt en of er eventueel willekeurig afgeschreven mag worden. De investering moet binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden aangemeld bij de RVO. Daarmee bewaakt RVO de uitputting van het jaarlijks beschikbare budget. Wordt dat overschreden, dan kan deze MIA-regeling gesloten worden.

Mogelijkheden met de milieulijst 2021

De milieulijst voor het jaar 2021 is eerder gepubliceerd. In 2021 komt de elektrische bakfiets in aanmerking voor 36% MIA en voor 75% willekeurige afschrijving als deze wordt gebruikt voor het bezorgen van postpakketten of boodschappen of het gescheiden inzamelen van bedrijfsafval. Het gaat daarbij om een bakfiets ‘voorzien van ten minste drie wielen, een voorziening voor het vervoeren van ladingen en elektrische trapondersteuning, waarbij de aanschaf per bakfiets ten minste € 3.000 bedraagt’. De MIA geldt dan ook voor een eventuele aanhangwagen, wisselaccu en oplaadstation.

Daarnaast komt in 2021 de elektrische brom- of snorfiets voor de helft van de investering in aanmerking voor 13,5% MIA en voor 75% willekeurige afschrijving. Onder deze regeling kunt u ook de speed-pedelec aanmelden.

Verkoop van de fiets

Verkoopt u de bedrijfsmiddelen binnen vijf jaar na het begin van het aanschafjaar, dan wordt de investeringsaftrek gedeeltelijk ongedaan gemaakt. U moet dan een desinvesteringsbijtelling aangeven ter grootte van het percentage dat u bij aanschaf kreeg, vermenigvuldigd met de verkoopprijs.

Bron: SRA