Btw-regels voorraad op afroep gewijzigd!

17 maart 2020

Vier quick fixes btw

StekkersDe wijzigingen om het btw-stelsel te harmoniseren betreffen vier zogeheten quick fixes. De eerste quick fix is het verplicht stellen van het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur voor toepassing van het btw-nultarief. De andere drie quick fixes gaan over de vereenvoudiging van ketentransacties, van de bewijsvoering voor intracommunautaire leveringen en van de zogeheten voorraden op afroep. Hier volgt uitleg over de nieuwe regels rond voorraad op afroep en consignatievoorraad.

Voorraad op afroep: hoe was het eerst?

Indien een btw-ondernemer de goederen zelf vervoert en opslaat bij de toekomstige afnemer is er sprake van een voorraad op afroep. Voorheen waren er per EU-lidstaat veel verschillende regelingen die ervoor zorgden dat een btw-ondernemer zich vaak voor de btw moest registreren in het EU-land waar de afnemer is gevestigd en daar btw-aangifte moest doen. 

Voorraad op afroep per 1 januari 2020

Om te voorkomen dat elk land zijn eigen regels hanteert, zijn er per 1 januari 2020 uniforme regels voor EU-landen gekomen. Om registratie als btw-ondernemer bij voorraad op afroep in een andere EU-lidstaat te voorkomen, moet aan de volgende eisen zijn voldaan:

  • Binnen 12 maanden, vanaf het moment dat de overbrenging van de voorraad op afroep plaatsvindt, moeten de goederen zijn verkocht aan de afnemer.
  • De afnemer is geregistreerd in de EU-lidstaat waar de goederen worden afgenomen.
  • De leverancier mag niet zijn gevestigd in het land van de afnemer.
  • De leverancier mag geen vaste inrichting hebben in het EU-land van de afnemer.
  • De leverancier maakt een melding van de overbrenging van de goederen aan de afnemer in de btw-aangifte en in de ‘Opgaaf intracommunautaire leveringen’.
  • Zowel de leverancier als de afnemer in de andere EU-lidstaat houdt een register bij van de geleverde goederen.

Consignatievoorraad per 1 januari 2020

Indien een btw-ondernemer zijn voorraad stalt bij een consignatiehouder en de afnemende partij nog niet bekend is, is er sprake van een consignatielevering. Vanaf 1 januari 2020 is het voor een btw-ondernemer onder voorwaarden niet verplicht zich te registreren in het land van de consignatiehouder. Deze voorwaarden zijn overeenkomstig met die van de voorraad op afroep, welke eerder zijn uitgelicht. Dit betekent dat er pas een intracommunautaire transactie plaatsvindt op het moment dat een btw-ondernemer de goederen van de consignatiehouder afneemt.

Overgangsregeling voor afroepgoederen of consignatieleveringen

Indien een consignatie- of voorraad-op-afroeplevering heeft plaatsgevonden, waardoor er zich op 31 december 2019 goederen bevonden op Nederlandse bodem, geldt er een overgangsregeling. Deze overgangsregeling geldt voor consignatie- of voorraad-op-afroeplevering naar Nederland die zijn begonnen voor 1 januari 2020. Deze overgangsregeling houdt in dat met betrekking tot consignatie- of voorraad-op-afroeplevering de oude regel van toepassing is tot 31 december 2020.

Let op! Bij het toepassen van de nieuwe btw-regels zijn de afnemende partij en de leverancier, die gevestigd zijn in verschillende EU-lidstaten, verplicht een register bij te houden met betrekking tot consignatie- of voorraad-op-afroeplevering. Voor een precieze uiteenzetting van de verplichte administratie ten aanzien van dit register verwijzen we naar de site van de Belastingdienst.

Tip! Houd u aan de nieuwe btw-regels voor grensoverschrijdende goederentransacties! Zo voorkomt u boetes. Laat een van onze adviseurs kijken naar de gevolgen voor de btw bij internationale goederenstromen.

Bron: SRA