BOR: aandelen vijf jaar in bezit

12 september 2019

De BOR

Bedrijfsopvolgingsregeling BORDe bedrijfsopvolgingsregeling is een vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting. Die kan flink oplopen, omdat een verkrijging tot een € 1 miljoen volledig is vrijgesteld en daarboven een vrijstelling geldt van 83%.

Bezitseis

Een van de voorwaarden is de zogenaamde bezitseis. De aandelen moeten bij de schenker al gedurende vijf jaar voor de schenking in bezit zijn. Bovendien moet de bv, waarin de schenker een aanmerkelijk belang heeft, de onderneming al minimaal vijf jaar drijven.

Rechtspraak bezitseis bij schenken

In de casus schonken ouders aandelen in een holding-bv aan hun zoon. Deze holding had twee werk-bv’s die korter dan vijf jaar onder de holding hingen. De fiscus liet de waarde van deze twee werk-bv’s buiten de BOR.

Bij de Hoge Raad

De rechtbank oordeelde dat bij schenking van aanmerkelijkbelangaandelen in een holding per zelfstandige werk-bv gekeken wordt of voldaan is aan de bezitseis. De zaak ligt nu bij de Hoge Raad en de A-G bevestigt nu de gedachte van de rechter en geeft aan:’Uitgaande van individuele materiële ondernemingen geldt voor indirecte gehouden belangen een afzonderlijke bezitstermijn bij de beheer-bv van vijf jaar.’

Ook het standpunt van de zoon dat zijn ouders in één van de werk-bv’s al een direct aanmerkelijk belang hadden, voordat deze werk-bv onder de holding-bv werd gehangen, hield geen stand.

Wat zegt de A-G?

De A-G is van mening dat er een nieuwe bezitstermijn gaat lopen als de aandelen via een verkoop verkregen worden. Daarentegen merkt hij wel op dat mogelijk is de juridische huls van een onderneming te wijzigen (geruisloze inbreng) gedurende de vijfjarige bezitstermijn. Een wijziging in de aandelenverhouding wordt in de wet niet genoemd.

De BOR is een ingewikkelde regeling. De fiscus wordt steeds strikter in het naleven van de verschillende voorwaarden, zoals de bezitseis en de voortzettingseis. Laat ons uw herstructurering beoordelen en BOR-proof maken.

Bron: SRA