Bespaar overdrachtsbelasting bij aankoop aandelen

13 juli 2021

Gebruik in eigen bedrijfsproces

EuroDe aankoop van aandelen in een rechtspersoon met onroerende zaken kan worden belast in de overdrachtsbelasting. Het gerechtshof oordeelde dat het gebruik van de onroerende zaken plaatsvindt in het eigen bedrijfsproces en het bedrijf is gericht op een ander doel dan alleen de exploitatie van de onroerende zaken. Het ging namelijk om een opslagbedrijf dat daarbij aanvullende dienstverlening biedt. Over de aankoop van de aandelen in het opslagbedrijf was daarom geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Tegen de uitspraak van het gerechtshof ging de staatssecretaris in cassatie bij de Hoge Raad.

Laat tijdig beoordelen of aan voorwaarden is voldaan

De Hoge Raad oordeelde in cassatie dat het gerechtshof de zaak niet duidelijk heeft gemotiveerd. Het was niet duidelijk genoeg waarom sprake is van de uitzondering. De zaak is verwezen naar een ander gerechtshof dat de zaak opnieuw moet beoordelen.

Mogelijk komt dat andere gerechtshof tot hetzelfde oordeel. Laat daarom tijdig beoordelen of in uw geval sprake is van een ander doel dan alleen de exploitatie van de onroerende zaken om zo eventueel overdrachtsbelasting te voorkomen.

Tip! Heeft de aandelenoverdracht al plaatsgevonden en is de overdrachtsbelasting al betaald? Maak dan in afwachting van de uitspraak van het andere gerechtshof alvast bezwaar tegen die betaling. De termijn daarvoor is zes weken nadat de overdrachtsbelasting op aangifte is voldaan.

Heeft u vragen over de overdrachtsbelasting? Neem dan contact met ons op.

Bron: SRA