Beslagvrije voet nu al naar 95 procent

3 september 2020

Bijstandsfraude

juridischIn de betreffende zaak was een boete opgelegd aan een ontvanger van bijstand. Deze had geprobeerd een loungecafé op te starten en had deze activiteiten niet doorgegeven aan de gemeente. De ten onrechte ontvangen bijstand werd na controle teruggevorderd, waarbij tevens een boete werd opgelegd. De CRvB besliste dat het maandinkomen van de ontvanger niet onder 95% van de bijstand mocht raken.

Beslagvrije voet

Om te voorkomen dat personen te weinig overhouden om van te kunnen leven, bestaat er een beslagvrije voet. Deze bedraagt thans 90% van de bijstandsnorm.

Wetsvoorstel

Er wordt al enkele jaren gewerkt aan een wetswijziging waarin onder meer deze norm wordt verhoogd naar 95%. Vanwege uitvoeringstechnische problemen is de invoering ervan echter vertraagd. Wel heeft de staatssecretaris de gemeentes gevraagd om bij verrekening van schulden met bijstand nu al met de verhoogde beslagvrije voet rekening te houden.

Nu al anticiperen

Volgens de CRvB, de hoogste rechter in geschillen rond sociale verzekeringen, geldt dit ook voor bestuursorganen die een boete opleggen alsmede voor rechters in eerste aanleg die zelf een boete vaststellen. Ook zij zullen vanaf nu moeten anticiperen op de invoering van de wet waarin wordt uitgegaan van de hogere beslagvrije voet van 95%.

Bron: SRA