Belangrijke aftrekposten voor uw belastingaangifte

19 maart 2019

Aftrek hypotheekrente

BelastingdienstHeeft u een eigen woning, dan is de hypotheekrente over 2018 aftrekbaar tegen maximaal 49,5%.

Aftrek zorgkosten

Zorgkosten die niet gedekt worden door de verzekeraar, kunnen onder voorwaarden worden afgetrokken. Een deel is niet aftrekbaar, de zogenaamde drempel. Vergeet bij zorgkosten niet de ritten van en naar de zorgverlener, zoals fysiotherapeut. Deze mag u aftrekken tegen de werkelijke kosten. Gebruikt u de auto, ga dan uit van uw kostprijs per kilometer.

Aftrek giften

Giften aan een goed doel (ANBI) zijn aftrekbaar. Er geldt wel een drempel en een plafond, maar als u periodiek heeft geschonken heeft u hier geen last van. U moet uw schenking dan wel hebben vastgelegd in een zelf of bij de notaris opgestelde akte.

Aftrek AOV-premie

De premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar. Voer de premie niet op bij de winstberekening, anders is de aftrek minder door de mkb-winstvrijstelling. De premie is aftrekbaar als uitgave voor een inkomensvoorziening.

Zelfstandigenaftrek

Als u in 2018 minstens 1.225 uren in uw bedrijf heeft gewerkt, heeft u recht op de zelfstandigenaftrek van € 7.280. Ga bij twijfel na of u het aantal uren wel heeft behaald. Alle gewerkte uren in uw onderneming tellen mee, dus ook de reistijd naar uw kantoor of de uren die u heeft besteed aan netwerkbijeenkomsten of het updaten van uw website.

Optimum gemengde kosten

Gemengde kosten, zoals eten en drinken onderweg op weg naar een klant, zijn voor de IB-ondernemer voor 80% aftrekbaar. Heeft u veel gemengde kosten, dan kunt u er ook voor kiezen een vast bedrag van € 4.500 niet af te trekken. Dit is alleen voordelig als u in 2018 voor meer dan € 22.500 aan gemengde kosten heeft gemaakt.

Oudedagsreserve

U mag 9,44% van uw winst met een maximum van € 8.775 in aftrek brengen op de winst en reserveren voor uw oude dag. U betaalt over deze ‘spaarpot’ belasting als u stopt met uw bedrijf. U mag reserveren, maar het hoeft niet. Reserveren is met name gunstig als u nu in een hoger belastingtarief valt dan wanneer u met uw bedrijf stopt. Vanwege de dalende tarieven in de toekomst, zal dit vaak het geval zijn.

Meewerkende partner

Heeft uw partner in 2018 meegewerkt in uw bedrijf, vergeet dan niet de beloning hiervoor ten laste van de winst te brengen. Heeft u uw partner niets betaald, dan kunt u de meewerkaftrek toepassen. U mag dan een percentage van de winst op de winst in aftrek brengen, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal meegewerkte uren. De meewerkaftrek is bij uw partner niet belast.

Autokosten

Heeft u een auto van de zaak, dan krijgt u met de bekende bijtelling te maken. Hier staat tegenover dat u alle autokosten, ook die van privé ritten, ten laste van de winst mag brengen. Rijdt u zakelijke ritten met uw privé auto, dan mag u € 0,19/km ten laste van de winst brengen. Ook de ritten van uw woning naar de zaak, woon-werverkeer dus.

Bron: SRA