ANBI: publiceer uw jaarcijfers vóór 1 juli

25 juni 2019

Wanneer ANBI?

GitaarANBI’s, in de volksmond ook wel organisaties voor goede doelen genoemd, moeten zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Of dit ook gebeurt, moet onder meer blijken uit de jaarcijfers, die verplicht gepubliceerd moeten worden.

Welke cijfers?

Het betreft de balans en de staat van baten en lasten, inclusief een toelichting. De cijfers moet u op uw eigen of gemeenschappelijke website publiceren.

Intrekking ANBI status

Als u als ANBI niet aan de voorwaarden voldoet, kunt u geconfronteerd worden met intrekking van uw ANBI-status. Dit betekent dat een aantal fiscale voordelen verloren gaat. Zo betaalt u als ANBI geen erf- en schenkbelasting en zijn ook schenkingen door een ANBI vrijgesteld van schenkbelasting.

Heeft u vragen over de publicatieplicht, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA