Advocaatkosten voor werknemer niet aftrekbaar

27 mei 2019

Verliesverrekening

JuridischIn de zaak die speelde voor het Hof had een belastingplichtige de in voorgaande jaren gemaakte advocaatkosten van ruim € 5.400 opgevoerd als verrekenbaar verlies. De belastingplichtige had deze kosten opgevoerd in de voorlopige aanslag en was het er niet mee eens dat het verlies bij de definitieve aanslag niet werd verrekend.

Hoge Raad

Al in 2007 heeft de Hoge Raad bepaald dat advocaatkosten wegens een ontslagprocedure niet in aftrek kunnen worden gebracht en ook niet als negatief loon kunnen worden aangemerkt.

Geen opgewekt vertrouwen

In deze zaak was er evenmin sprake van opgewekt vertrouwen. De enkele mededeling in de toelichting op de aangifte dat aftrek van kosten inzake werk en woning mogelijk is, is hiervoor onvoldoende.

Heeft u vragen over de fiscale aftrekbaarheid van advocaatkosten, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA