Aanvraagperiode definitieve NOW-berekening verlengd

24 februari 2021

Tegemoetkoming NOW

AdministratieDe NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een omzetdaling van minstens 20% als gevolg van de coronacrisis. De tegemoetkoming bedroeg eerst maximaal 90% van de loonkosten en bedraagt vanaf 1 januari 2021 maximaal 85% van de loonkosten. Per 1 april 2021 gelden strengere voorwaarden en wordt ook minder loonkostensubsidie verleend.

Definitieve tegemoetkoming

Werkgevers die een tegemoetkoming hebben aangevraagd, krijgen na hun aanvraag eerst een voorschot. Pas als het werkelijke omzetverlies bekend is, kan het UWV de definitieve tegemoetkoming berekenen. Hiervoor moeten werkgevers per aanvraagperiode een aparte ‘aanvraag tot definitieve vaststelling’ doen.

Alle aanvraagperiodes verlengd

Onder meer vanwege de complexiteit van de aanvragen en drukte bij accountantskantoren is besloten de aanvraagperiode voor de definitieve tegemoetkoming van de NOW 1.0 te verlengen tot 31 oktober 2021. Ook de aanvraagperiodes voor definitieve vaststelling van de overige tegemoetkomingen via de NOW zijn verlengd.

Let op! Daarnaast wordt de aanvraagperiode voor de NOW-2 vervroegd van 15 april 2021 naar 15 maart 2021.

Overzicht NOW (d.d. 23-02-2021)

  NOW-periode  UWV aanvraagperiode  Periode definitieve aanvraag UWV 
NOW 1.0  1-03-2020 t/m 30-05-2020  7-10-2020 t/m 31 okt 2021 
NOW 2.0  1-06-2020 t/m 30-09-2020  15-03-2021 t/m 5-01-2022 
NOW 3.1  1-10-2020 t/m 31-12-2020  4-10-2021 t/m 26-06-2022 
NOW 3.2  1-01-2021 t/m 31-03-2021  31-01-2022 t/m 23-10-2022 
NOW 3.3  1-04-2021 t/m 30-06-2021  31-01-2022 t/m 23-10-2022

Ruime betalingsregelingen

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming kan het voorkomen dat een deel van het reeds uitgekeerde voorschot wordt teruggevorderd. Vanwege de voortdurende beperkende maatregelen inzake de lockdown, kan dit met financiële moeilijkheden gepaard gaan.

Let op! Het UWV biedt daarom de mogelijkheid tot ruimte betalingsregelingen, waarbij de persoonlijke situatie van werkgevers betrokken wordt. Uitstel van betaling behoort tot één van de mogelijkheden.

Bron: SRA